På uddannelsen arbejdes der ud fra en effektiv og evidensbaseret metode, der giver dig en tilgang som potentielt kan forandre både dine klienters og dit liv.

Uddannelsen er baseret på ACT (Acceptance and Commitment Therapy), og tilbyder en solid gennemgang af modellen samt træning i at anvende denne i samtalen med dine klienter/borgere samt gruppeforløb.

Metoden bygger bl.a. på accept, mindfulness og værdier.

Vi ønsker at du opnår træning og færdigheder i:

 • Hvordan du arbejder ud fra de 6 ACT kernekompetencer: Nærvær, defusion, accept, selvet som kontekst, værdier og engageret handling.
 • Flexibilitet i ACT samtalen.
 • Oplevelsesorienterede øvelser.
 • Hvordan du konceptualiserer dine samtaler.
 • Hvordan du træner samtalen med den udfordrende/svære klient/borger.
 • Hvordan du kan implementere ACT i gruppeforløb.
 • Fokuseret ACT (FACT), som bruges ved kortere forløb med klienter.
 • Arbejde med metaforer og nysgerrighed på “hvad der egentlig bliver sagt”.
 • Adfærdsanalyse og adfærdsforandring.
 • Perspektivering – At kunne se sig selv ude fra.
 • Hvordan du opsætter opnåelige mål for dig selv og dine klienter.
 • Hvordan du kan skabe progression i dit og klienternes/borgernes liv i arbejdet med værdier og handlinger.
 • Non-verbal og kraftfuld kommunikation.
 • Hvordan du skaber vitalitet og et meningsfyldt liv, for dig selv og dine klienter/borgere.
 • Hvordan du udviser omsorg og medfølelse overfor dine klienter og dig selv.

Med uddannelsen ønsker vi, at du skaber dynamik, fleksibilitet og flow i dine samtaler med klienter og borgerrelaterede samtaler.

ACT er udviklet fra midten af 1980’erne under den tredje udviklingsbølge inden for kognitiv adfærdsterapi. En bølge, som bl.a. trækker sin næring fra nyere teorier om sprog og kognition med en række buddhistiske påvirkninger.

Fra 1986 og frem til 2014 godkendtes der 100 forskningsforsøg der skabte evidens for ACT. Mellem 2014 og frem til nu (2017), er der yderligere 100 forsøg der beviser at ACT har en effekt. Det er ca. et godkendt forsøg hver 10. dag siden 2014.

Undervisningsformen vil være didaktisk, og der vil også være et stort fokus på selvudvikling undervejs i forløbet. Modellen trænes således også i forhold til deltagernes egne udfordringer og drømme.

Vi har målrettet uddannelsen til behandlere, terapeuter, coaches, socialrådgivere, mentorer, psykologer og andre, der arbejder med mennesker og med samtalen som redskab.

Opnåelse af Certificering fra ABCU®:

At du har opnået et givent kompetenceniveau – både vidensmæssigt og i praktisk anvendelse.

 • Gennemført minimum 80% af undervisningen på ABCU®
 • Deltaget i modul 4 “Show Us What You Got”.
 • Bestået skriftlig eksamen (multi choice), på modul 5 med max. 20% fejl.
 • Gennemført “klient” samtale i plenum, hvor du viser dine samtalefærdigheder i praksis anvendelse (modul 5).
 • Gennemført de 3 individuelle samtaler som vi tilbyder mellem modulerne. Samtalerne planlægges i fællesskab med underviser og deltager.

Ønsker du ikke Certificering er det altid muligt, at få diplom for gennemførsel af ABCU® – ACT Baseret Coach Uddannelse.