Modul 1

”ACT in action”

Modul 1 vil introducere dig til ACT modellen, og vi sætter dig op til, at være den coach du gerne vil være, samt få ACT samtalen implementeret i dit arbejde med klienter.

Efter dette modul har du lært:
– Dine medkursister og undervisere at kende.
– Om det teoretiske udgangspunkt i ACT og ACT samtalen.
– At blive sat op til, og brænde igennem som den coach du ønsker at være.
– Hvordan du kommer i gang med ACT samtalen.
– At skabe et ÅBENT sind – åbenhed, balance, empati, nysgerrighed og tillid gennem modellens 6 kernekompetencer.
– At arbejde med psykologisk fleksibilitet – tanker, følelser samt sindsstemninger og åbne op til alt det, som klienten har lukket ned for, i sin kamp for at undgå det som ikke ønskes.
– At se på dig selv og klienten med nye “briller”, at slippe tunnelsynet, og arbejde hen i mod et meningsfuldt liv.
– Viden om mindset, frontal lapperne (empatien) og amygdala (flugt, frys og angreb som undgåelsesadfærd).
– Mindfulness praksis til at arbejde med fokus og nærvær
– At arbejde med værdibaseret handlinger.

modul1

modul2

Modul 2

Tankemylder der skygger for nye veje

Modul 2 vil have fokus på klientens relationer til sine tanker, og vi arbejder med nye veje til, at leve med disse på en menings- og virkningsfuld måde.

“Forskning viser, at vi mennesker har 60.000 tanker dagligt, hvoraf 80% er negative. Op til 500.000 danskere føler sig udbrændt dagligt grundet stressrelaterede symptomer”

Efter dette modul har du lært:

– At arbejde med vores “historie” om os selv.
– At anvende og arbejde med modeller, der skaber vitalitet og et meningsfyldt liv, på trods af tankemylder og konsekvenserne heraf.
– Hvordan du hjælper dine klienter videre mod nye veje.
– At arbejde med adfærdsanalyse og adfærdsændring.
– At spørge ind til klientens strategier og forstærke det som er virkningsfuldt.
– At klienten gennem ACT processerne er mindre fanget af sine tanker og har bevidsthed om sin undgåelsesadfærd.
– Hvordan du og dine klienter får opmærksomheden rette mod det I ønsker og brænder for, blandt andet gennem værdier og engageret handlinger.

Modul 3

ACT i grupper og ud af comfort zonen i samtalen

Modul 3 vil have fokus på fleksibilitet kontra fastlåsthed i samtalen og ACT i grupper. Øvelser, metaforer, leg og meditationer i relation til ACT processerne.

“Bliv motiveret gennem ACT modellen til at komme ud af komfortzonen, og forløs dit fulde potentiale”. 

Efter dette modul har du lært:
– Fleksibilitet i ACT samtalen samt ideer og retning til ACT i grupper.
– Hvordan du anvender metaforer, øvelser, leg og meditationer i dine samtaler samt gruppeforløb.
– Nysgerrighed på det som faktisk siges i samtalen (metaforer).
– Yderligere fordybelse i ACT processerne.
– At genkende manglende indsigt hos dine klienter i processerne.
– Hvordan du konceptualiserer dine sager ud fra ACT modellen og derigennem øger klientens motivation for forandring.
– Hvordan du kan bruge ACT i grupper.
– At skabe helhedsorienteret mål for klienten både i nuværende session samt fremadrettede sessioner.
– Fordybelse via træning af modellerne.

modul3

modul4

Modul 4

”Self-compassion”

Modul 4 vil have fokus på egenomsorg, at have dig selv med i samtalen og integration af ACT processerne i eget liv. Derudover et moment som vi kalder ”Show Us What You’ve got”.

Efter dette modul har du lært:
– Hvordan du har dig selv med i samtalen gennem processerne: Åbne op, perspektiv på tanker og følelser, at være tilstede NU, selvbevidsthed, hvad der er vigtigt og hvad der skal til.
– Hvordan du kan bruge kommunikation på en ny og kraftfuld måde.
– Forskel mellem “Mind full” og at være mindful.
– At mærke ACT i eget liv.
– At præsentere en selvvalgt ACT metode foran dine medkursister.

Modul 5

MasterClass

Modul 5 vil have fokus på færdigheds- og fleksibilitetstræning samt udfordrende klienter. Der vil endvidere være et eksamensmoment, hvor dine færdigheder demonstreres i samtale med klient samt en skriftlig opgave.

Efter dette modul har du lært:
– Hvordan du danser rundt mellem ACT processerne på en flydende og fleksibel måde.
– Hvordan du holder kontakt til dig selv i arbejdet med svære klienter.
– Hvordan du arbejder med den svære klient.
– Interventionsstrategier baseret på Fokuseret Acceptance & Commitment Therapy (FACT).
– Øvelse gør mester.
– Dit commitment til ACT, dig selv og dit fremtidige virke som ACT coach.

modul5